duminică, 23 iulie 2023

Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum)

 

În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se țineau după El, strigând şi zicând: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David!
 Iar după ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeți că pot să fac Eu aceasta? 
Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credința voastră fie vouă!
 Şi s-au deschis ochii lor. 
Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeți, nimeni să nu știe.
 Dar ei, ieșind, L-au vestit în tot ținutul acela. 
Şi, plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. 
Şi, fiind scos demonul, mutul a grăit. 
Iar mulțimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel.
 Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.
 Şi Iisus străbătea toate cetățile şi satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției şi vindecând toată boala şi toată neputința în popor.
                                   (Foto sursa: facebook/danielmandachi)

Niciun comentariu: