marți, 27 octombrie 2009

Şedinţa Consiliului Local


Astăzi a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului local Mileanca cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect e hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2010;
2. Proiect e hotărâre privind angajarea unui nr. de 30 de muncitori necalificaţi pentru perioada 01.11 - 18.12.2009;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de apărare împotriva incendiilor;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare svsu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor drepturi personalului voluntar din cadrul SVSU;
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor de viabilitate a reţelei de drumuri;
7. Raport se evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor ;
8. Probleme curente.

Niciun comentariu: