luni, 23 august 2010

Flash news şcolare

Reparaţiile la sălile şcolare continuă să preocupe autorităţile locale!

Manualele şcolare au sosit, insuficiente şi confuze!
***
**
*

În anul şcolar 2010-2011 bursele elevilor vor fi plătite din banii consiliilor locale. „Cuantumul burselor şcolare se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratelor şcolare în conformitate cu HG nr. 558/98, precizările MEN nr. 39.467/6.09.2000 şi Legea Învăţământului nr. 84/1995.

Conform Legii Învăţământului nr. 84/1995, «elevii şi studenţii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social». Spre deosebire de bursele alocate studenţilor, pentru care bugetul este asigurat de Ministerul Educaţiei, bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar (merit, studiu şi ajutor social) provin din bugetele locale, având ca sursele de finanţare cotele defalcate din impozitul pe venit, sume de echilibrare primite de la bugetul de stat şi veniturile proprii ale Consiliilor locale.

***

Bacalaureat

Evaluarea competențelor (fostele probe orale)
23-24 august 2010 Evaluarea competen
țelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
23-24 august 2010 Evaluarea competen
țelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
24 -25 august 2010 Evaluarea competen
țelor lingvistice într-o limbă modernă – proba C
26 – 27 august 2010 Evaluarea competen
țelor digitale – proba D

Probe scrise
30 august 2010 Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
31 august 2010 Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
1 septembrie 2010 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
3 septembrie 2010 Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

Rezultate
5 septembrie 2010 Afisarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contesta
țiilor (orele 16:00 – 20:00)
7-8 septembrie 2010 Rezolvarea contesta
țiilor
9 septembrie 2010 Afisarea rezultatelor finale

***

Pentru anul scolar 2009-2010, calendarul examenelor de corigenta este urmatorul:

1. Clasa a VIII-a: 26-27 august 2010

2. Clase terminale de liceu, clasa a X-a scoala de arte si meserii, anul de completare: 5 - 6 august 2010

3. Clase din invatamantul primar, clase din invatamantul gimnazial si liceal (altele decat cele terminale), clase din scoala postliceala si de maistri : 30 august â
€“ 3 septembrie 2010

Elevii din clasa a VIII-a, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie la admiterea in clasa a IX-a, pe locurile ramase libere, in a treia etapa de admitere, conform calendarului aprobat prin ordinul MECI nr. 4848/31.08.2009.

Elevii corigenti din clasele terminale de gimnaziu, liceu si invatamant profesional, care nu pot participa la sesiunea de corigente stabilita pentru aceste clase in luna august, se pot inscrie la sesiunea generala de corigente, din 30 august - 3 septembrie 2010. Elevii corigenti din clasele terminale de gimnaziu,liceu si invatamant profesional, care s-au prezentat Ia sesiunea de corigente pentru aceste clase din luna august si nu au promovat examenul de corigenta, vor fi declarati repetenti si nu mai au dreptul sa se prezinte la sesiunea din 30 august - 3 septembrie 2010.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2010, in data de 13 august 2010. Elevii claselor terminale de liceu, ai claselor a X-a de la scoala de arte si meserii si elevii anului de completare, care au promovat examenele de corigenta in sesiunea august 2010, se pot inscrie la examenul de certificare a competentelor profesionale, sesiunea august 2010.

Pentru elevii din anii terminali ai invatamantul profesional si ai invatamantului postliceal, pentru care curriculumul este organizat modular, se organizeaza o sesiune de corigente, pana la incheierea cursurilor de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2009-2010. Pot participa la aceasta sesiune elevii care nu au promovat modulele ce se finalizeaza pana la data de 30 aprilie a anului scolar, indiferent de numarul de module nepromovate.


Niciun comentariu: