joi, 2 septembrie 2010

Puşi la muncă obligatorie!

Persoanele care beneficiază de venitul minim garantat nu vor mai putea scăpa de prestarea orelor de muncă în folosul comunității, începînd cu data de 1 ianuarie a anului viitor.
Noua formă a legii venitului minim garantat, aprobată recent, prevede ca persoanele din această categorie să presteze obligatoriu orele de muncă în folosul comunității, nu doar în localitatea de domiciliu, ci în orice altă localitate din județ.
Aproape 200 de milenceni sînt vizați de această nouă măsură.
Conform legii, pentru a primi ajutorul social, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși programul normal de lucru.
Orele de muncă se vor presta oriunde în comună, ca urmare a unui acord încheiat în acest sens între Consiliul local și autoritățile publice locale. Neîndeplinirea de către beneficiarul de ajutor social a acestei obligații duce la diminuarea la jumătate a cuantumului indemnizației pentru luna în care această obligație nu a fost îndeplinită. Dacă beneficiarul de ajutor social continuă să nu muncească, dreptul bănesc al acestuia se suspendă. În cazul persoanelor singure sau a reprezentanților familiilor care nu au altă sursă de venit, cu excepția alocațiilor de stat pentru copii sau a alocațiilor familiale, acestea trebuie să facă dovada faptului înregistrării în evidența agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă, în vederea încadrării.
Beneficiarii de venit minim garantat care refuză un loc de muncă sau nu participă la serviciile de ocupare și de formare profesională oferite se aleg cu diminuarea la jumătate a cuantumului drepturilor bănești timp de trei luni. Dacă nici după aceste trei luni persoanele respective nu se înscriu în evidențele agențiilor de ocupare sau refuză locuri de muncă, ajutorul lor social se suspendă. Pe de altă parte, beneficiarii de ajutor social care se încadrează în muncă primesc, pe lîngă salariu, și ajutorul social, în primele șase luni de la angajare.

Niciun comentariu: