joi, 28 octombrie 2010

Aglomeraţie la...ajutoare de încălzire!

Încă de când s-a anunţat depunerea dosarelor pentru încălzire multe persoane s-au grăbit să vină la Primăria Mileanca pentru a-şi depune actele. Până în data de 27 octombrie au fost depuse 300 de dosare.
Cei care depun dosarele pentru astfel de ajutoare până pe 30 noiembrie vor beneficia de bani pentru toate cele 5 luni prevăzute de lege. Anul acesta condiţiile de acordare a acestor subvenţii s-au schimbat şi au limitat numărul beneficiarilor. Aceste noi condiţii sunt:

- Persoanele care deţin mai mult de 3 bovine, 5 porci, 20 de oi sau capre ori peste 15 familii de albine nu vor mai primi ajutoare de încălzire, sprijin eliminat şi pentru proprietarii de maşini cu motoare de peste 1,6 litri, depozite bancare ce depăşesc 3.000 lei ori terenuri mai mari de 1.000 mp.

- Ajutorul de încălzire va fi eliminat, începând cu perioada de iarnă 2010-2011, şi în cazul persoanelor care deţin utilaje de prelucrat lemnul, precum gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric, sau echipamente de prelucrare agricolă, precum presă de ulei sau moară de cereale, conform ordonanţei de urgenţă prin care Guvernul a limitat numărul beneficiarilor de astfel de ajutoare.

- Persoanele care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu, sau terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 metri pătraţi în zona urbană şi 2.000 metri pătraţi în zona rurală vor fi de asemenea eliminate de pe lista beneficiarilor de ajutoare.

- Plăţile vor fi sistate şi în cazul proprietarilor de terenuri în zona colinară şi de şes, respectiv arabil, fâneaţă şi forestier (două hectare în cazul familiilor formate din 1-3 persoane şi trei hectare pentru familii cu mai mult de 3 membri), vii, livezi, grădini de legume şi flori (un hectar pentru familii de 1-3 persoane şi 1,5 hectare pentru familii cu peste 3 persoane), dar şi de terenuri în zona montană, respectiv forestier (două hectare în cazul familiilor formate din 1-3 persoane şi trei hectare pentru familii cu mai mult de 3 membri), vii şi livezi (1,5 hectare pentru familii de 1-3 persoane şi două hectare pentru familii cu peste 3 membri), păşuni şi fâneţe (4 hectare la familii cu 1-3 membri şi 5 hectare pentru familii cu mai mult de 3 membri).

- Pe lista bunurilor mobile pentru proprietarii cărora nu vor mai fi acordate ajutoare de încălzire au mai fost incluse distinct atât utilaje agricole, precum tractor şi combină propulsată, dar şi iahturi, scutere de apă, bărci cu motor, şalupe, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, autobuze, microbuze.

- Ordonanţa prevede că familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu vor mai primi ajutor pentru încălzirea locuinţei.
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, vor fi luate în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
Actul normativ aprobat de Guvern stabileşte însă că “anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi”.
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele pentru întocmirea anchetei sociale sau dacă în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a fost declarat corect numărul membrilor de familie şi/sau nu a completat lista bunurilor aflate în proprietate, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează, primarul având obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală.

Niciun comentariu: