luni, 8 noiembrie 2010

Instructaj de la ISUJ, în domeniul situaţiilor de urgenţă cu angajatii si elevii Şcolii Mileanca

În perioada 04-05 noiembrie 2010, reprezentanţi ai Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani au efectuat controlul de fond privind prevenirea situaţiilor de urgenţă la comuna Mileanca.Colectivul de control a fost alcătuit din:

-Lt.col Radu Ţipişcă - ofiţer specialist I pregătirea populaţiei;

-Cpt. Sorin Barbacariu - ofiţer I prevenirea incendiilor;

-Plt. Marin Sîrghi - subofiţer op. principal I prevenirea incendiilor.

A fost verificat în special modul de aplicare a cerinţelor din legislaţia de apărare împotriva incendiilor la nivelul primăriei şi obiectivelor din subordinea directă a acesteia, precum şi la biserici, unităţi sanitare, şcoli, alte unităţi cu caracter privat de pe teritoriul comunei.

Instructajul a avut ca obiectiv principal perfecţionarea deprinderilor pentru a acţiona cu operativitate pe linia monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă generate de riscuri specifice domeniului de activitate.
Prezentarea temelor de pregatire educative din sala de curs s-a incheiat cu simularea unui exercitiu de evacuare in caz de incendiu .

În data de 05.11.2010 lt.col Radu Ţipişcă a prezentat la Şcoala Mileanca reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi a coordonat un exerciţiu de evacuare în caz de incendiu.


“Cunoaşterea de către cetăţeni a principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor, reprezintă prioritate în activitatea noastră", lt. colonel Radu ŢIPIŞCĂ, inspecţia judeţeană din ISUJ Botoşani, alături de primarul Ioan Ursachi.

Niciun comentariu: