luni, 17 ianuarie 2011

Aproape 83%...

Numărul total de chestionare statistice privind Recensământul General Agricol /RGA/ a fost completat, până în prezent, în proporţie de 92,77%, relevă datele Comisiei Locale a RGA.
Din informaţiile operative centralizate la nivel local asupra ritmului de colectare a datelor statistice în teren la Recensământul General Agricol, în perioada 2 decembrie 2010 - 14 ianuarie 2011, se constată că s-au completat 92,77% din numărul total al chestionarelor statistice estimate a fi înregistrate în cadrul recensământului, precizează dl. ing.Ioan Hăidăuţu.
În satele componente, înregistrarea datelor statistice a fost superioară mediei calculate la nivel naţional, procente mai mari fiind înregistrate în: Mileanca (98,53%), Codreni (93,17%), Scutari (92,80%) şi Seliştea (90,80%).
Recensământul General Agricol, primul desfăşurat în România după aderarea ţării la Uniunea Europeană, a debutat în data de 2 decembrie 2010 prin culegerea datelor din teren, acţiune care se va desfăşura până la 31 ianuarie 2011.
Conform datelor furnizate de Comisia Centrală a RGA, datele sunt culese prin interviu faţă în faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare, sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la unităţile cu personalitate juridică.
În activitatea de recenzare de la Mileanca sunt implicaţi 8 recenzori: 1 recenzor şef, 1 coordonator şi 6 recenzori pentru ancheta de control.
Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr 1166/2008, exploataţia agricolă este definită ca o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară.
Momentul şi perioadele de referinţă sunt ziua de 1 decembrie 2010, pentru efectivele de animale, anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 - 1 octombrie 2010), pentru terenuri şi celelalte informaţii, şi ultimii trei ani, pentru dezvoltarea rurală şi suprafaţa efectiv irigată.
Primele rezultate provizorii vor fi anunţate în iunie 2011, iar datele finale vor fi transmise Eurostat pentru ancheta privind metodele de producţie agricolă la 31 decembrie 2012.
Rezultatele la nivel naţional vor fi diseminate prin comunicate de presă şi sub forma unor publicaţii tipărite, respectiv rezultate provizorii (un volum) în luna iunie 2011, rezultate definitive (5 volume, unul cu date la nivel naţional şi patru cu date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe), carte şi CD, în luna decembrie 2012.
RGA va beneficia de un sprijin financiar din partea Comisiei Europene de 4 milioane euro, din care 2,4 milioane euro au fost puse deja la dispoziţia României la sfârşitul anului 2009 prin contractul de grant încheiat de Eurostat, iar diferenţa de 1,6 milioane de euro va fi primită la sfârşitul acţiunii, dupa transmiterea raportului metodologic şi a celui financiar.
Contribuţia naţională va fi de 112,4 milioane de lei şi va fi suportată de trei instituţii, respectiv Institutul Naţional de Statistică (INS), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), din care cea mai mare sumă va veni din bugetul Agriculturii, circa 63,167 milioane lei, 42,405 milioane lei de la INS şi 6,850 milioane lei de la MAI. Sumele vor fi defalcate pe perioada 2010-2012.
Ultimul recensământ general agricol a avut loc în perioada decembrie 2002-ianuarie 2003.

Niciun comentariu: