marți, 18 ianuarie 2011

Distribuirea laptelui praf

Pentru luna ianuarie 2011, activitatea de distribuire a laptelui praf pentru Mileanca se face la Şcoala cu clasele I-VIII Mileanca, în perioada 25.01-31.01.2011.
Programul cu publicul este ur­mătorul: Luni, Miercuri, Vineri 8.30 - 13.00, Marţi, Joi 8.30-13.00 şi 15.00 -17.00.
Acte necesare pentru ridicarea lap­telui praf sunt:

* actul de identitate al unui pă­rinte,
* certificatul de naştere al copi­lului,
* reţetă dublă eliberată de medicul de familie, numai pentru luna în curs.

Laptele neridicat într-o lună nu se reportează în luna următoare.
Medicii de familie au următoarele atribuţii:

* stabilesc dreptul la laptele praf pentru nou născuţi,
* întocmesc lis­tele cu copii care be­ne­ficiază de lapte praf gratuit şi le depun la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului,
* scriu reţetele duble care trebuie să co­incidă cu listele.

Un comentariu:

3Minator spunea...

"Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş"?!?!?!
Oooops!!!!