vineri, 25 februarie 2011

Nu mai pot primi ajutor social!

Milencenii care beneficiază de venitul minim garantat riscă să piardă acest ajutor social, dacă, în urma anchetelor care vor fi făcute la casele lor, începând de la 1 martie, se va constata că deţin bunuri “de lux”, adică altele decât bunurile de strictă necesitate unei familii.
Consiliul Local Mileanca va aproba în şedinţa viitoare lista bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, precum şi o listă a bunurilor care nu mai pot fi considerate de strictă necesitate, conform modificărilor aduse Legii 416/2001, de acordare a venitului minim garantat.
De exemplu, lista de bunuri considerate de strictă necesitate permite dotarea locuinţei cu mobilier şi cu aparatură electronică şi electro-casnică, dar nu mai mult de un exemplar funcţional din fiecare.
Astfel, deţinerea unui televizor este permisă, dar dacă o familie numeroasă are două televizoare, deja poate spune adio banilor care li se acordă ca venit minim garantat. De asemeni, este permisă deţinerea unei maşini de spălat, a unui frigider, a unei maşini de gătit, a unui singur radiocasetofon şi a unui computer sau laptop.
Beneficiarii de ajutor social au dreptul să deţină terenuri intravilane, dar nu mai mult de 500 de metri pătraţi în oraş sau 1.000 mp în zona rurală.
Creşterea animalelor este permisă, dar nu în număr mare, să poată fi considerată o afacere. Astfel, este acceptată creşterea unei bovine, a două porcine sau a patru ovine, la fel cum este permisă deţinerea unui cal, ori a zece iepuri de casă, 15 păsări de curte sau a cinci familii de albine. Deţinerea acestora este permisă chiar şi în condiţii cumulative, pentru o familie, în schimb, au fost stabilite nişte limite maxime.
Astfel, chiar dacă nu deţine exemplare din toate categoriile de animale menţionate, o familie nu are voie să deţină peste trei bovine, peste cinci porcine, peste 20 de ovine, peste două cabaline, peste 50 de iepuri de casă, peste 100 de păsări de curte sau peste 15 familii de albine.
O altă condiţie restrictivă care poate duce la anularea dosarului de asistat social pentru mulţi milenceni este cea a deţinerii unui mijloc de transport, indiferent dacă este vorba de o maşină mare, mică, motociclete, motorete sau scutere.
De asemeni, deţinerea unei alte clădiri în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti îi exclude pe posesori din lista de beneficiari ai venitului minim garantat.
Familiile de asistaţi social nu au voie să deţină aparatură electronică precum camere video, amplificatoare audio (boxe) sau copiatoare.
În lista produselor de lux, care le “răpesc” posesorilor calitatea de asistaţi sociali se regăsesc şi tablourile şi obiectele de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri valoroase, utilaje agricole precum tractorul, combina, utilaje de prelucrare agricolă precum presa de ulei şi moara de cereale, precum şi utilajele de prelucrare a lemnului.
Deţinerea unui cont bancar cu o valoare de peste 3.000 de lei duce de asemenea la excluderea de la plata venitului minim garantat.
O altă condiţie impusă pentru a beneficia de ajutorul social acordat în baza Legii 416 este cea de efectuare a orelor de muncă în folosul comunităţii.
Dacă în urmă cu 7-8 ani, numărul familiilor care beneficiau de ajutor social era de aproximativ 400, în prezent, dosare de plată a venitului minim mai au doar 56 de familii.

Niciun comentariu: