luni, 21 martie 2011

“Internet în şcoala ta!”

Laboratoarele de informatică din unităţile şcolare din judeţ, printre care și cel din Mileanca, vor fi conectate, începând cu luna aceasta, la internet de mare viteză în cadrul programului “Internet în şcoala ta”.
Proiectul este iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar la nivelul judeţului Botoșani beneficiarii acestuia vor fi elevii şi cadrele didactice.
Proiectul îşi propune conectarea la internet broadband a unităților şcolare din zona rurală şi mic urbană” prin Programul Operațional Sectorial Creşterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informației şi Comunicațiilor pentru sectoarele public şi privat”, Domeniul Major de Intervenție 1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației” , Operațiunea 4 „Susținerea conectării unităților şcolare la internet prin conexiuni broadband”.
Au fost selectate unităţile de învățământ care dispun de spaţiul necesar implementării proiectului, se angajează să acopere cheltuielile de întreținere şi funcționare a obiectivului de investiții realizat pe o perioadă de cel puțin 5 ani după darea în exploatare (şi finalizarea proiectului), cât şi să administreze în siguranță echipamentele până la sfârşitul perioadei lor de funcționare.
“Internet în şcoala ta” este un proiect cu finanţare europeană prin care se urmăreşte conectarea la internet a şcolilor prin conexiuni de bandă largă şi achiziţionarea de echipamente conexe. Proiectul urmăreşte creşterea calităţii procesului educaţional din şcolile implicate în proiect, creşterea numărului de elevi şi de profesori care au acces la internet şi reducerea decalajului între mediul urban şi cel rural în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului şi conectarea la internet.

Niciun comentariu: