joi, 14 aprilie 2011

Subvenţii pentru păşune

APIA Bucureşti a trimis în teritoriu modificările privind stabiliarea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar aferent măsurilor de agromediu şi zonelor defavorizate.
Modificările vizează actele doveditoare ale utilizării terenurilor agricole pentru care se solicită subvenţia pe unitatea de suprafaţă şi vizează doar consiliile locale, în speţă primăriile.
La prima vedere, ceva pare în neregulă!
Consiliilor locale li se cere ca, în lumina acestor modificări, să întocmească documentaţia privind acodarea subvenţiilor pentru pajiştile permanente. Numai că, de ceva vreme, primăriile au concesionat ori au arendat păşunile deţinătorilor de animale ori ale asociaţiilor crescătorilor de animale constituite la nivel local. Asta pentru că, tot în urma unor modificări legislative, s-a stabilit ca subvenţia să se acorde utilizatorilor de păşune, nu proprietarilor de păşune. Adică deţinătorilor ori asociaţiilor crescătorilor de animale şi nu primăriilor!
De aici şi deruta din multe primării! Cum să facă cerere de subvenţii la păşune, când asta se dă acum utilizatorilor ei? Asta e întrebarea care intriga pe foarte mulţi primari boyoșăneni.
Informaţii lămuritoare am obţinut de la APIA Darabani. Modificările rămân valabile, aşa cum au fost publicate! Cereri de subvenţii pentru păşune vor depune doar primăriile care nu au concesionat ori au arendat întreaga suprafaţă de păşune pe care o au în proprietate. În acest caz, documentele jutificative care vor însoţi cererile de subvenţii sînt: planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor, precum şi procesele verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic.
Mai este solicitată şi o situaţie, întocmită în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, din care să reiasă: suprafaţa totală, pe categorii de folosinţă, pe care o deţine unitatea adminstrativ-teritorială respectivă; suprafeţele agricole proprii care nu sînt utilizate în scopuri productive; suprafeţele repartizate pentru păşunat, utilizate de către deţinătorii de animale, de persoane fizice sau juridice, pentru care sînt încheiate contracte de arendă, închiriere, titlu gratuit, înţelegeri verbale; numărul de animale pe specii aflate în proprietatea primăriei, în cazul în care au aşa ceva; suprafaţa totală de pajişti existente pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, exclusiv suprafeţele de pajişti deţinute de localitatea respectivă; efectivele de animale ale deţinătorilor din acea unitate teritorială.
Fermierii completează cererile de subvenţii la păşune după vechiul tipic legislativ.
Anul trecut, la nivelul comunei, au depus cereri 11 fermieri, care au solicitat subveţie pentru o suprafaţă de peste 62 ha păşune.

Niciun comentariu: