marți, 9 august 2011

Școli sub efective...spre comasare!

Cele trei şcoli şi grădiniţe din comună ( Codreni, Scutari,Seliștea) cu efectivele mai mici decât cele prevăzute în Legea educaţiei ar trebui comasate din 1 septembrie, însă autorităţile locale pot decide păstrarea lor, asumându-şi funcţionarea unităţilor cu număr mic de elevi.
Noua lege a Educaţiei prevede că unităţile de învăţământ fără personalitate juridică se reorganizează astfel încât să existe doar unităţi cu personalitate juridică.
Potrivit reprezentanților locali și școlari, aceste comasări, absorbţii sau reorganizări ţin cont de două aspecte importante, respectiv organizarea reţelei în funcţie de cifra de şcolarizare şi schimbările în ceea ce priveşte efectivele de elevi prevăzute în Legea educaţiei, pentru ca o unitate să aibă personalitate juridică.
Prin crearea noilor structuri nu vor fi afectate cadrele didactice, doar funcţiile de conducere vor fi reduse şi numărul de suplinitori.
Potrivit dispoziţiilor tranzitorii la Legea Educaţiei, în sistemul naţional de învăţământ şcolile de stat dobândesc personalitate juridică, în condiţiile Legii 1/2011, începând cu anul şcolar 2011/2012.
Articolul 19 din Legea 1 prevede că în sistemul naţional de învăţământ, unităţile de stat au personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează astfel: cu minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari; cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari sau cu minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ special.
Prin excepţie de la prevederile amintite, în unităţile administrativ-teritoriale în care numărul total al elevilor, preşcolarilor şi antepreşcolarilor nu se încadrează în limitele legale, se organizează o singura unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
Lege prevede, de asemenea, că pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.
Actul normativ prevede că autorităţile administraţiei publice locale asigură buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.
Potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale care nu îndeplinesc obligaţiile ce le revin în organizarea şi funcţionarea învăţămantului preuniversitar se sancţionează.

Niciun comentariu: