luni, 12 decembrie 2011

Se pot concesiona pajiştile!

Organizaţiile şi asociaţiile locale ale crescătorilor de animale vor putea să concesioneze pajiştile aflate în proprietatea primăriei pe o perioadă de 10 ani. Prefectul judeţului a declarat în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu primarii din judeţ, că în luna noiembrie 2011 a apărut o nouă lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.
„Am avut cazuri în judeţ când unităţi administrativ teritoriale au parcelat o parte din islazul sau păşunea comunală, au avut nevoie de bani şi au înstrăinat acest teren”.
El a atras atenţia că noua lege prevede în mod clar că suprafeţele de păşune pe care primăriile trebuie să le aibă în administrare şi să le intabuleze trebuie să fie exact cele declarate de administraţiile locale la data de 1 ianuarie 2007. Prefectul judeţului a precizat că potrivit noii legi, constituie contravenţie schimbarea destinaţiei suprafeţelor de pajişte în alte categorii de folosinţă fără aprobările legale în vigoare.Sorin Popescu a mai declarat că până pe data de 1 februarie 2012 primăriile trebuie să întocmească documentaţia pentru organizarea licitaţiilor în vederea dării în administrare, prin concesiune, a suprafeţelor de păşune pe care le au administraţiile locale .

Niciun comentariu: