luni, 5 decembrie 2011

Se pot împăduri terenurile pârloagă!

Autorităţile publice locale, persoanele fizice, persoanele juridice, respectiv grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice care deţin cel puţin jumătate de hectar de teren agricol degradat pot obţine fonduri nerambursabile pentru împăduriri.
Proiectele de finanţare pot fi depuse până pe 30 decembrie inclusiv, la oficiul judeţean Botoșani al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Fondurile alocate acestei măsuri însumează 148,92 milioane euro, din care 20% reprezintă contribuţia de la bugetul de stat iar 80% - finanţare a Uniunii Europene.
Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate categoriile de terenuri agricole, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurile agricole din jurul oraşelor.
Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire.
Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în ultimii doi ani şi să fi respectat în toată această perioadă şi pe toată suprafaţa parcelelor propuse pentru împădurire aşa-numitele bune condiţii agricole şi de mediu.

Niciun comentariu: