luni, 30 ianuarie 2012

Profesor emerit!

Ministerul Educaţiei a introdus de curând acordarea unui nou titlu pentru cadrele didactice cu activitate îndelungată la catedră, acela de profesor emerit.
Titlul de profesor emerit va fi plătit la fel ca şi gradul didactic I.
La concurs se pot înscrie cadrele didactice cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, care au cel puţin 15 ani de activitate neîntreruptă de la obţinerea gradului didactic I.
Numărul de locuri este limitat, de aceea se organizează concurs.
Iată calendarul concursului pentru acorarea titlului de profesor emerit în învăţămîntul preuniversitar.
Astfel, pentru viitorul an şcolar, pe 30 septembrie 2012 Ministerul Educaţiei va aproba şi publica numărul de locuri scoase la concurs.
În anul şcolar premergător înscrierii, adică până la sfîrşitul acestui an şcolar trebuie să se desfăşoare o inspecţie şcolară la cadrul didactic care intenţionează să se înscrie la concurs.
Între 1-31 octombrie are loc înscrierea candidaţilor la sediul CCD, iar între 1-30 noiembrie are loc verificarea legalităţii documentelor de înscriere.
Până pe 15 decembrie 2012 Consiliul de administraţie al CCD afişează planificarea cadrelor didactice la colocviul de admitere.
Între 15 ianuarie – 15 februarie 2013 se desfăşoară colocviul de admitere pentru titlul de profesor emerit, organizat de CCD.
Până în data de 15 februarie a anului şcolar următor celui în care a fost susţinut colocviul de admitere, candidaţii declaraţi admişi îşi pot depune lucrarea de cercetare-inovare şi referatul asupra lucrării de cercetare realizat de către cercetătorul ştiinţific al lucrării.
Între 15 martie şi 15 mai se susţine lucrarea în şedinţă publică, organizată de CCD.
Până pe 1 iulie se face cunoscută lista candidaţilor promovaţi.
De abia începînd cu anul şcolar următor candidaţii validaţi îşi vor primi drepturile salariale cuvenite potrivit noului titlu, adică încă un salariu de grad didactic I.
Un profesor, gradul didactic I, cu 10-14 ani vechime, are un salariu de circa 1.100 de lei.

Niciun comentariu: