marți, 31 ianuarie 2012

Ședința Consiliului LocalJUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL MILEANCA
Nr. 334 din 24.01.2012


C O N V O C A R E

1.Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de marti 31 ianuarie, 2012, orele 1100.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea planului de actiuni si lurari de interes local ce se vor desfasura in anul 2012 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
2.Stabilirea cuntumului si numarul burselor scolare acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul scolar 2012.
3. Privind stabilirea taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Mileanca, in anul 2012, pentru serviciile de salubrizare.
4.Aprobarea bugetului local pentru anul 2012.
5.Aprobarea structurii organizatorice si statelor de functii a personalului din administratia publica locala locala si unitatile din subordine pe anul 2012.
6.Aprobarea listei de investitii pentru anul 2012.
7.Acordarea membrilor SVSU Mileanca de compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul SVSU al comunei Mileanca.
8.Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2012.
9. Aprobarea sumelor reprezentand contravaloarea navetei cadrelor didactice de la Scoala cu clasele I-VIII Mileanca pentru decembrie 2011- ianuarie 2012.
CONSILIERI:
1. Azamfirei Alexandru ________________________
2. Apetrea Mihai _____________________________
3. Antoce Valeriu _____________________________
4. Bordianu Rodica ___________________________
5. Dumitrel Georgică __________________________
6. Gavril Irimia ______________________________
7. Giugastru Lucian ___________________________
8. Roşu Elena-Mihaela ________________________
9. Filip Nelu _________________________________
10. Maftei Ion _________________________________
11. Văcăreanu Georgel _________________________

INVITAŢI:

1Ştirbu Cornel __________________________
2.Hîrghiligiu Marcel _____________________
3.Mitoceanu Sebastian ____________________
4.Carcea Elena …………………………………….
5.Ceobanu Stratica…………………………………
6.Turcanasu Gheorghe.............................................

Secretar,
Ţurcanu Petru

Niciun comentariu: