marți, 28 februarie 2012

Copiii de până la 18 ani...luați în calcul!

Copiii în vârstă de până la 18 ani care urmează o formă de învăţământ în străinătate sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei.
Aceasta este una din prevederile specifice ale Legii nr.277 din 2010. Condiţiile impuse sunt ca forma de învăţământ să fie organizată în condiţiile legislaţiei statului respectiv, precum şi ca reprezentantul legal al copilului să prezinte în luna următoare încheierii semestrului şcolar, dovada frecventării cursurilor şi numărul absenţelor înregistrate de copil, eliberată de unitatea de învăţământ din străinătate.
Dacă reprezentantul legal nu prezintă dovada privind frecventarea cursurilor şcolare, copiii nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei şi nici la cuantumul alocaţiei.
O altă noutate legislativă constă în faptul că de acum, copiii care termină cursurile învăţământului obligatoriu, dar nu au împlinit vârsta de 18 ani nu vor mai fi luaţi în calcul la numărul de copii din familia respectivă, în vederea stabilirii dreptului la alocaţie.
De ei se va ţine cont, însă, şi se vor considera membri ai familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al acesteia.
În cazul în care beneficiarii refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei.

Niciun comentariu: