vineri, 17 februarie 2012

Despre renta viageră!

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Botosani informeaza rentierii ca in perioada 01.03-31.08.2012, se pot prezenta la sediul institutiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol si acordarea rentei agricole aferente anului 2011.
Pentru eficientizarea activitatii biroului responsabil cu renta viagera si pentru a evita aglomeratia la vizarea carnetelor, rentierii din Municipiul Botosani au fost programati pe baza de invitatii, iar cei din teritoriul judetului, in functie de programarea afisata la sediile Primariilor unde sunt arondati.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar, in baza unei procuri autentice, cu urmatoarele documente: carnet de rentier agricol, act de identitate in original, document coordonate bancare.
In cazul in care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitata prin mandatar, acesta trebuie sa prezinte urmatoarele documente suplimentare:
- cartea de identitate/buletinul de identitate al mandatarului in original si in copie;
- procura autentificata, in original si in copie.
Mentionam ca renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol.
In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia poate fi incasata de mostenitorii sai care vor prezenta urmatoarele documente:
- carnetul de rentier al defunctului ,certificat de deces (original si copie), certificat de mostenitor/act de succesiune/orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de mostenitor al defunctului(original si copie);
- B.I./C.I. a mostenitorului (original si copie);
- imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (in cazul in care sunt mai multi mostenitori) (original);
- document coordonate bancare.
Precizam ca potrivit prevederilor art. 7 – Titlul XI din Legea 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare „renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare”.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.
Plata rentei viagere se face in lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Nationala Romana, asa cum prevede art.4 din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, din anul pentru care aceasta se datoreaza.

Niciun comentariu: