luni, 6 februarie 2012

Fără rentă viageră!

Programul de rentă viageră agricolă a încetat de drept începând cu 1 ianuarie 2012, fiind interzis de Uniunea Europeană - care îl consideră ajutor de stat.
Aşa se face că cei peste 50 de rentieri din comună ar putea avea parte de o surpriză neplăcută, în sensul că nu-şi vor mai primi sumele cuvenite dacă oficialii Ministerului Agriculturii nu găsesc rapid o soluţie de înlocuire a acestei forme de sprijin.
Încă de anul trecut Ministerul Agriculturii anunţa înlocuirea rentei viagere agricole cu un program de pensionare timpurie a fermierilor, finanţat de la bugetul naţional cu 72 de milioane de euro, însă criza economică a amânat aplicarea acestuia.
Pentru a intra în posesia sumelor cuvenite drept rentă viageră agricolă pe anul 2011 (echivalentul a 100 de euro/hectar în cazul înstrăinării terenurilor, respectiv echivalentul a 50 de euro/hectar în cazul arendării terenurilor), rentierii trebuie să se prezinte cu carnetele la vizat la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 1 martie - 31 august.
Cei în cauză trebuie să deţină carnetul de rentier agricol, în original, şi o copie a actului de identitate.
În cazul decesului rentierului agricol, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, care se vor prezenta la Centrul Judeţean APIA cu următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces; certificatul de moştenitor; actul de identitate al moştenitorului; împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori); document emis de o bancă comercială din care să reiasă contul bancar deschis pe numele solicitantului.
Banii le vor fi viraţi cu mare întârziere, deoarece Guvernul a decis în luna decembrie 2011 printr-o ordonanţă de urgenţă, ca termenul limită pentru achitarea rentelor viagere agricole să fie prorogat de la 31 august la 30 noiembrie.

Niciun comentariu: