marți, 7 februarie 2012

Învăţământul dublu simultan - permis la gimnaziu, interzis la primar!

Considerat "paria" în sistemul educaţional preuniversitar şi tratat ca atare de minister şi inspectoratele şcolare judeţene (care au recurs la comasări de şcoli, numai să-l elimine), învăţământul simultan la clasele de gimnaziu îşi va face din nou apariţia.
Confruntaţi cu fenomenul scăderii populaţiei şcolare, dar şi conştienţi că nu vor putea niciodată asigura atâtea microbuze şcolare câte solicitări sunt, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au revenit la sentimente mai bune faţă de clasele alcătuite din elevi de vârste diferite şi din ani diferiţi de studiu. Aşa se face că ministrul Funeriu a semnat Ordinul 3.062/2012, prin care se aprobă "metodologia de înfiinţare a claselor în regim simultan".
Potrivit acestui ordin este permis învăţământul simultan atât în ciclul primar cât şi în ciclul gimnazial. Pentru învăţământul primar, se pot organiza grupe de studiu alcătuite din elevi ai clasei pregătitoare şi din clasele I şi a II-a, respectiv grupe de studiu alcătuite din elevi ai claselor a III-a şi a IV-a. Este interzis însă aşa-numitul învăţământ dublu simultan (grupe de studiu alcătuite din elevi din toţi cei cinci ani de studiu), indiferent de câţi elevi sunt înscrişi la şcoala respectivă în ciclul primar.
La ciclul gimnazial este permis învăţământul dublu simultan, respectiv cel simultan (fiind permisă gruparea elevilor din clasele a V-a şi a VII-a, respectiv a VI-a şi a VIII-a). În schimb se impune obligativitatea ca orele de limba şi literatura română şi de matematică (la care se suţine evaluarea naţională) să fie predate separat elevilor de clasa a VIII-a, indiferent de numărul acestora.
În fine, se mai precizează faptul că învăţământul simultan este interzis cu desăvârşire în licee, şcoli profesionale şi unităţile postliceale.

Niciun comentariu: