luni, 26 martie 2012

Ce spune noul Cod Civil despre arendare!

Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Civil, la 1 octombrie 2012, legea arendarii nr. 16/1994 a fost abrogata. Astfel, noul regim juridic al arendarii este prevazut la sectiunea a treia aCodului Civil - Reguli particulare in materia arendarii.
Noutatile sunt:
-Arendarea poate fi facuta pe durata nedeterminata. “Daca durata nu este determinata, arendarea se considera a fi facuta pentru toata perioada necesara recoltarii fructelor pe care bunul agricol urmeaza sa le produca in anul agricol in care se incheie contractul, potrivit textului legii.
-Contractul de arendare trebuie incheiat in forma scrisa, in caz contrar este lovit de nulitate absoluta. Sub sanctiunea unei amenzi civile stabilite de instanta de judecata pentru fiecare zi de intarziere, arendasul trebuie sa depuna un exemplar al contractului la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate, pentru a fi inregistrat intr-un registru special tinut de secretarul consiliului local.
In conditiile in care bunurile care fac obiectul arendei sunt situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, cate un exemplar al contractului trebuie a se depune la fiecare unitate administrativ-teritoriala.
-Pentru a fi asigurata continuitatea in exploatare, contractul de arendare se reinnoieste de drept, pentru aceeasi durata, daca niciuna dintre parti nu a comunicat cocontractantului, in scris, refuzul sau cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului. In cazul terenurilor cu destinatie agricola, refuzul se face cu cel putin un an.
-In cazul in care arendatorul vrea sa vanda bunurile agricole arendate, noua reglementare ii acorda dreptul de preemptiune arendasului.
Subarendarea totala sau partiala este interzisa
Ce pot face arendatorii pentru a se apara de abuzurile arendasilor?
In primul rand trebuie negociat contractul si trebuie pastrata o copie cu valoare de original.
Pentru a se apara de posibile abuzuri (neplata arendei sau plata echivalentului la un pret mult mai mic decat cel practicat pe piata) este imperios necesar sa se precizeze in contract cantitatea ce urmeaza a fi data ca arenda sau echivalentul in bani, suma exacta.
De asemenea arendatorul trebuie sa-si inregistreze contractul la Consiliul Local, pentru ca in cazul in care termenii contractuali nu se respecta (arendasul nu-si achita darile) contractul sa aiba titlu executoriu.
Arendatorul trebuie sa aiba in vedere, in cazul in care doreste sa vanda terenul, ca arendasul are dreptul de preemptiune, ceea ce inseamna ca acestuia i se va face oferta de vanzare cel dintai, si ulterior( in cazul in care arendasul nu doreste sa cumpere terenul sau nu ofera pretul dorit de proprietarul pamantului) se poate vinde pamantul unor terte persoane.

Niciun comentariu: