luni, 5 martie 2012

În săptămâna „Şcoala Altfel”!

Școlile din Mileanca au stabilit programul de activităţi pentru săptămâna „Şcoala Altfel”, din perioada 2-6 aprilie.
Acestea urmăresc dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii locale, educarea elevilor în spiritul cetăţeniei active şi al valorilor etice şi estetice, precum şi stimularea formării unui mod de viaţă sănătos şi a dobândirii unor deprinderi de muncă intelectuală, favorabile dezvoltării personalităţii în toate dimensiunile sale.
Pentru atingerea acestor scopuri, elevii vor fi antrenaţi în activităţi cât mai variate, majoritatea desfăşurându-se pe ateliere de lucru şi pe domenii, respectiv educaţie, teatru, comunicare, artă, creaţie, muzică şi sport. Concomitent, se vor organiza vizite şi excursii de documentare, atât în oraşe, la biserici, cât şi în diferite zone geografice din județ.
Elevii vor mai participa şi la activităţi de caritate şi voluntariat, dezbateri pe diferite teme, vizionări de filme educative, concursuri, dar şi la competiţii sportive de fotbal, handbal şah şi tenis de masă.
Tot în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”, se va organiza, în perioada 3-5 aprilie, şi „Zilele Claselor Deschise”.

Niciun comentariu: