luni, 5 martie 2012

De astăzi se depun cererile de înscriere!

În perioada 5-16 martie depun cererile de înscriere părinţii care vor ca fiul/ fiica lor să înveţe la şcoala de circumscripţie. Tot în această perioadă se fac înscrierile la şcolile speciale.
În perioada 20-27 martie depun cererile părinţii care vor ca fiul/ fiica lor să studieze în altă şcoală decât cea de circumscripţie. Ei vor şti câte locuri există în şcolile vizate, această situaţie fiind afişată în fiecare şcoală în data de 19 martie. De asemenea, instituţiile şcolare vor publica şi criteriile specifice care vor fi folosite pentru departajare în cazul în care există mai multe cereri din afara circumscripţiei decât locuri libere.
În data de 2 aprilie şcolile vor afişa listele cu copiii înscrişi care provin din alte circumscripţii şcolare. În 23-25 aprilie se desfăşoară cea de-a treia etapă de înscriere, destinată copiilor care nu au fost admişi în cea de-a doua etapă şi pe care părinţii doresc acum să îi înscrie la şcoala de circumscripţie.
În perioada 2-9 mai are loc cea de-a patra etapă de înscriere, când vor putea fi înscrişi pe locurile disponibile, la unităţile dorite, copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar au fost respinşi iniţial, din lipsă de locuri. Ulterior, în 11-18 mai, vor fi înscrişi copiii care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapele anterioare, informeaza evz.ro
Actele necesare la înscriere:
Conform calendarului de înscriere, în data de 21 mai fiecare şcoală va afişa listele finale cu numele copiilor înscrişi în clasa I şi în cea pregătitoare.
Pentru înscriere, părinţii trebuie să completeze o cerere tip la secretariat şi să depună o copie a actului de identitate şi o copie a certificatului de naştere al copilului. Cei ce doresc înscrierea în altă şcoală decât cea de circumscripţie trebuie să depună şi documente care atestă îndeplinirea criteriilor de departajare. Criteriile sunt de două tipuri: generale (stabilite de MInisterul Educaţiei) şi speciale (stabilite de şcoli). Prioritate au copiii ce se încadrează la criteriile generale.
Acestea sunt:
- existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii;
- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală;
- existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/ angajat în învăţământ;
- existenţa unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.

Niciun comentariu: