miercuri, 7 martie 2012

Prima tranșă de bani!

Odatã cu salariul din aceastã lunã, cadrele didactice din Mileanca intrã în posesia primei transe de bani câstigati în urma unor hotãrâri judecãtoresti. Este vorba despre majorarea salarialã prevãzutã în Legea nr. 221/2008 si tãierea cu 25% a salariului pe concediul din 2010.
Cadrele didactice din comună vor avea parte de o surprizã plãcutã atunci când vor intra în posesia fluturasului de salariu din aceastã lunã. Pe lângã leafa aferentã lunii februarie, dascãlii vor primi ceva bani în plus.
Nu este vreo gresealã comisã de contabil sau secretară, ci evident primirea unor drepturi salariale cuvenite si care au fost obtinute în urma unor sentinte judecãtoresti.
Potrivit Legii nr. 230/2011, titlurile executorii ce au ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar se vor plãti esalonat, în anii 2012-2016.
Mai exact, în acest an se va plãti 5% din valoarea titlului executoriu, în 2013 se va plãti 10%, în 2014 si 2015, câte 25%, iar în 2016, diferenta de 35% din valoarea titlului executoriu.
Totusi, Guvernul a mai gãsit o chichitã pentru a fractiona si mai mult transa de 5% din acest an.
Într-unul din articolele Legii nr. 293/2011 (Legea bugetului de stat pe 2012), se prevede cã plata acestor sume se va face trimestrial. Deci 1,25% în martie, 1,25% în iunie, 1,25% în septembrie si 1,25% în decembrie.
În cazul cadrelor didactice, drepturile salariale pentru care există sentinte judecãtoresti sunt majorarea salarialã prevãzutã în Legea nr.r 221/2008 si care nu a fost aplicatã, precum si 25% din salariul pe lunile iulie august 2010.
În ceea ce priveste Legea nr. 221, sunt în posesia a patru sentinte judecãtoresti prin care s-au acceptat plata restantã a majorãrii din perioada 31 octombrie 2008 – 13 mai 2011.
Totodatã, suma variazã pentru fiecare salariat din învãtãmânt în functie de perioada lucratã din intervalul 31 octombrie 2008 – 13 mai 2011.
La aceste sume se adaugã si 25% din salariul pentru lunile iuli eaugust 2010, pentru personalul didactic de predare si partial pentru cel auxialiar.
Din pãcate, în martie, se va plãti numai un sfert din cei 5% prevãzuti pentru anul 2012.
Aceste procente se aplicã tuturor categoriilor de bugetari care au câstigat procese privind drepturile salariale neplãtite.

Niciun comentariu: