luni, 2 aprilie 2012

Ședința Consiliului Local

R O M A N I A Avizat,
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MILEANCA
P R I M A R
D I S P O Z I T I E
Privind convocarea Consiliului local Mileanca in sedinta ordinara pentru vineri 30 martie 2012. PRIMARUL COMUNEI MILEANCA -in baza prevederilor art.39-(1) si (3) , din Legea nr.215/2001 , republicata, -văzînd art.6 din legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională -in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,,
D I S P U N E:
Art.1.Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de vineri 30 martie, 2012, orele 1000.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
  1.Adoptarea unei hotarari privind aprobarea Planului de masuri referitoare la declansarea ,,Lunii curateniei “ in perioada 01.04.2012-31.04.2012.
2.Adoptarea unei hotărâri privind rectgificare bugetului local cu suma de 8 mii lei(deszapezire). 3.Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului în comuna Mileanca pe anul 2012.
4.Aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru anul 2010 ale secretarului comunei Mileanca.
 5.Adoptarea unei hotarari privind privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL)
6. Proiect de hotarare cu privire la acordul privind (prealabil pentru) utilizarea drumurilor publice si constituirea dreptului de uz si de servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterană a cablurilor electrice de racordare între S.C. TERRA ROMÂNIA SPV ONE R.S.L. si punctul de racordare la ........................................... pe durata existentei acestuia
7.Proiect de hotarare privind aprobarea PAAR pentru anul 2012.
8.Prezentarea Raportului Camerei de Conturi Botosani.
9.Proiect de hotarare Privind aprobarea sumelor reprezentand contravaloarea navetei cadrelor didactice de la Scoala cu clasele I-VIII Mileanca pentru luna martie 2012.
Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Primar,
Ioan Ursachi Mileanca, 20 martie , 2012.
Nr.60. JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL MILEANCA
Nr. 556 din 20 martie 2012
C O N V O C A R E
Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de vineri 30 martie, 2012, orele 1000.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
  1.Adoptarea unei hotarari privind aprobarea Planului de masuri referitoare la declansarea ,,Lunii curateniei “ in perioada 01.04.2012-31.04.2012.
2.Adoptarea unei hotărâri privind rectgificare bugetului local cu suma de 80 mii lei(deszapezire). 3.Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului în comuna Mileanca pe anul 2012.
4.Aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru anul 2010 ale secretarului comunei Mileanca.
5.Adoptarea unei hotarari privind privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL)
6. Proiect de hotarare cu privire la acordul (prealabil pentru) utilizarea drumurilor publice si constituirea dreptului de uz si de servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterană a cablurilor electrice de racordare între S.C. TERRA ROMÂNIA SPV ONE R.S.L. si punctul de racordare la ........................................... pe durata existentei acestuia
7.Proiect de hotarare privind aprobarea PAAR pentru anul 2012.
  8.Prezentarea Raportului camerie de conturi Botosani.
9 Proiect de hotarare Privind aprobarea sumelor reprezentand contravaloarea navetei cadrelor didactice de la Scoala cu clasele I-VIII Mileanca pentru luna februarie 2012.
CONSILIERI:
Azamfirei Alexandru ________________________
Apetrea Mihai _____________________________
Antoce Valeriu _____________________________
Bordianu Rodica ___________________________
Dumitrel Georgică __________________________
Gavril Irimia ______________________________
Giugastru Lucian ___________________________
Roşu Elena-Mihaela ________________________
Filip Nelu _________________________________
Maftei Ion _________________________________
Văcăreanu Georgel _________________________ I
NVITAŢI: Ştirbu Cornel __________________________
Hîrghiligiu Marcel _____________________
Secretar, Ţurcanu Petru

Niciun comentariu: