marți, 3 iulie 2012

Evaluarea naţională s-a încheiat, urmează admiterea!

Reevaluarea lucrărilor scrise la limba şi literatura română sau la matematică, ale căror note iniţiale au fost constestate de candidaţi nu a produs modificări spectaculoase ale rezultatelor de ansamblu la Evaluarea naţională.
 Sâmbătă şi duminică, profesorii evaluatori, alţii decât cei care au corectat iniţial tezele, au revăzut lucrările la limba şi literatura română şi la matematică.
Ieri, în şcoală s-au afişat rezultatele finale ale Evaluării naţionale, iar cel mai târziu pe 4 iulie trebuie făcute publice ierarhiile elevilor (pe şcoli, respectiv cea judeţeană) care vor participa la prima etapă de repartizare în clasa a IX-a, din 14 iulie.
Între 5 şi 8 iulie elevii care au participat la ambele probe ale Evaluării naţionale vor completa aşa-numitele fişe de opţiuni în baza cărora vor fi repartizaţi computerizat în licee.
 Primii care trebuie să completeze aceste fişe sunt elevii declaraţi admişi "de principiu" la liceele vocaţionale în urma probelor de aptitudini desfăşurate la începutul lunii iunie.
Completarea fişelor de opţiuni cu celebrele coduri de identificare a specializărilor şi calificărilor cuprinse în oferta educaţională a colegiilor, liceelor şi grupurilor şcolare este o acţiune extrem de importantă şi care trebuie privită cu maximă responsabilitate de elevi (dovadă că la completarea fişelor trebuie să asiste, obligatoriu, părinţii sau reprezentanţii legali ai minorilor).
 Înscrierea în fişele de opţiuni a unor coduri greşite sau exprimarea unor opţiuni nerealiste poate compromite viitorul şcolar al copiilor.
 Fapt care, din păcate, s-a întâmplat frecvent în anii din urmă.
Completarea fişelor de opţiuni se va face cel mai târziu pe 8 iulie, în prezenţa părinţilor, diriginţilor şi a reprezentanţilor consiliilor de administraţie ale şcolilor, care au obligaţia să recomande elevilor completarea unui număr suficient de coduri pentru a se evita riscul nerepartizării în clasa a IX-a. Totodată, în vederea înscrierii în fişe a unor opţiuni realiste, diriginţii vor atrage atenţia fiecărui elev în parte să aleagă acele specializări/calificări la care media ultimului admis în anul şcolar precedent este mai mică sau cel mult egală cu media lui de admitere

Niciun comentariu: