joi, 9 august 2012

Se reia programul RABLA !

Programul "Rabla" 2012, etapa a doua, începe vineri în ceea ce-i priveşte pe proprietarii nemţeni de autoturisme sau autoutilitare fabricate acum mai mult de zece ani. Şi asta deoarece vineri, 10 august, este ziua în care reprezentanţii Remat Botoşani sunt aşteptaţi la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru semnarea protocolului de distribuire şi primirea tichetelor valorice.
 Şi în 2012, programul "Rabla" se va derula după aceleaşi reguli, deja cunoscute, cel mai important aspect fiind legat de menţinerea facilităţii de utilizare a trei tichete valorice a câte 3.800 de lei fiecare pentru achiziţionarea unei maşini noi.
 Nu pot fi casate prin intermediul acestui program maşinile înmatriculate în România începând din 1 ianuarie 2007 şi nici cele radiate din circulaţie din cauză că proprietarii nu au făcut demersuri pentru înlocuirea numerelor de înmatriculare şi/sau certificatelor de înmatriculare model vechi.
 Va putea beneficia de prima de casare orice proprietar/moştenitor al unui autoturism uzat, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui autoturism nou; a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, obţinând un certificat de distrugere; a radiat autoturismul uzat.
Documentele necesare pentru pesoanele fizice pentru a intra în program (şi care trebuie prezentate odată cu autovehiculul ce urmează a fi casat) sunt: actul de identitate valabil, în original şi copie; certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată; cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, în original şi în copie legalizată; actul doveditor eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculari în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală unde îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original.
 Procedura de urmat va fi următoarea: proprietarul predă maşina la Remat; se întocmeşte un proces-verbal de custodie până la verificarea actelor; dacă actele sunt în regulă, Remat eliberează certificatul de distrugere în baza căruia poate fi radiată maşina din circulaţie; cu certificatul de radiere în original, proprietarul se prezintă iarăşi la Remat pentru a primi tichetul în valoare de 3.800 de lei.

Niciun comentariu: