marți, 2 octombrie 2012

Comunicat APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA Centrul Judetean Botosani, reaminteşte potenţialilor beneficiari că cererile pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, Trimestrul III/ 2012 se depun în cursul lunii octombrie 2012, la Centrul Judetean APIA Botosani. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.
 Valoarea accizei decontate este, pentru anul 2012 de 1,20 lei/litru de motorină.
 Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de OMADR nr. 126/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambursare.
Cantităţile de motorină ce beneficiează de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.
Vânzarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Niciun comentariu: