joi, 18 octombrie 2012

Noiembrie, luna tezelor semestriale!

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a transmis ieri calendarul susţinerii lucrărilor scrise semestriale (teze) pentru anul şcolar în curs.
 Astfel, s-a decis ca în semestrul întâi tezele să fie programate cel mai târziu pe 30 noiembrie.
 În ceea ce priveşte semestrul al doilea, lucrurile sunt ceva mai complicate în sensul că tezele trebuie programate de aşa fel încât să nu perturbe pregătirile pentru examenele pe care le vor susţine elevii din anii terminali. Ca regulă generală, lucrările scrise trebuie susţinute cel mai târziu pe 25 mai 2013. La clasa a VIII-a, tezele vor fi programate nu mai târziu de 17 mai 2013, iar la clasele terminale de liceu - până pe 26 aprilie 2013.
 Totodată, Ministerul Educaţiei a stabilit lista obiectelor la care elevii din clasele V - XII (XIII), cei de la şcolile de arte şi meserii, precum şi cei aflaţi în anul de completare vor susţine lucrările scrise semestriale. Astfel, elevii din clasele V - VII dau teze la limba română şi matematică; cei de-a opta susţin, în plus, o lucrare scrisă la istorie sau geografie.
 Aceştia trebuie să opteze în scris la ce doresc să-şi testeze cunoştinţele, alegerea fiind valabilă pentru ambele semestre.
Liceenii, indiferent de filieră (teoretică, vocaţională sau tehnologică) vor d câte patru lucrări scrise semestriale.
 Dintre aceste nu lipsesc cele la limba şi literatura română şi matematică, celelate două fiind stabilite în funcţie de specializare (discipline socio-umane, limbă modernă, limba latină, fizică, informatică, biologie, chimie etc.). Elevii de la clasele cu predare bilingvă sau cu predare intensivă a unei limbi străine, vor da teză şi la respectiva limbă modernă.
 Elevii de liceu de la filiera tehnologică susţin, îndiferent se specializare, câte trei teze semestriale: limba şi literatura română, matematică (comune) şi biologie/ fizică/ economie/ chimie (în funcţie de specializare/profil). În anul de completare (clasa a XI-a, seral), pe care trebuie să-l urmeze elevii de SAM pentru a se putea reînscrie la un liceu, se dau teze la limba şi literatura română şi matematică. De asemenea, la clasa a X-a de profesională.

Niciun comentariu: