vineri, 20 septembrie 2013

Despre evaluarea la clasele a II-a, a III-a și a VI-a

Elevii de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a vor susţine în premieră în acest an examene de evaluare.
 Acestea sunt prevăzute în legea Educaţiei şi au ca scop identificarea şi rezolvarea eventualelor dificultăţi pe care le au copiii, dar vor oferi şi o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte cunoştinţele elevilor.
 Toţi elevii de clasa a II-a vor susţine această evaluare.
 Atât copiii, cât şi părinţii trebuie să ştie că acesta nu este un examen propriu-zis, ci îşi propune să identifice eventualele dificultăţi de scris, citit şi socotit, astfel încât învăţătoarea să le poată remedia în următorii doi ani. Subiectele vor fi elaborate în cadrul ministerului Educaţiei, iar rezultatele nu vor fi de tipul admis/respins şi nici nu vor reprezenta un criteriu pentru formarea claselor, acest lucru fiind "o abatere extrem de gravă din partea învăţătoarei şi a directorului", după cum explică fostul ministru al Educaţiei.
 În cazul elevilor de clasa a IV-a, evaluarea la matematică şi la limba română nu îi va viza pe toţi elevii care termină ciclul primar pentru că scopul acesteia este obţinerea unei imagini clare asupra cunoştinţelor dobândite de copii în ciclul primar şi asupra competenţelor de care aceştia trebuie să dispună pentru începerea ciclului gimnazial.
 Subiectele vor fi elaborate în cadrul ministerului Educaţiei, iar rezultatele nu vor influenţa în niciun fel parcursul copiilor.
 Şcolile unde va avea loc acest tip de evaluare vor fi desemnate de către minister într-un eşantion naţional reprezentativ.
 Toţi elevii de clasa a VI-a vor fi evaluaţi la două probe transdisciplinare, mai exact proba de limbă şi comunicare şi proba de ştiinţă.
 Subiectele vor fi elaborate tot de către specialişti din cadrul ministerului de resort, iar evaluarea nu va reprezenta un examen propriu-zis, ea urmând să le permită cadrelor didactice "să înţeleagă progresul în timp al elevilor, capacitatea lor de a-şi îmbunătăţi situaţia, cât şi orientarea şcolară corectă".
 Rezultatele ar putea să îi ajute pe profesori şi pe părinţi să identifice cele mai bune opţiuni pentru elevi legate de alegerea liceului potrivit pentru fiecare dintre ei, după cum se explică fostul ministru al Educaţiei.

Niciun comentariu: