luni, 23 septembrie 2013

Oferta CCD pentru anul școlar 2013 - 2014

Cu ocazia debutului noului an şcolar, Casa Corpului Didactic Botoșani a lansat oferta de formare continuă, destinată cadrelor didactice din judeţ şi nu numai.
 Aceasta conţine cinci programe proprii de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, care însumează 418 ore şi oferă participanţilor 115 credite profesionale transferabile:
 Managementul calităţii în educaţie,
Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare,
 Integrarea TIC în procesul educaţional, Educaţie civică – formarea profesorilor și Strategii de consiliere educațională a părinților.
 De asemenea, în parteneriat cu alte instituţii furnizoare, C.C.D.  mai oferă două programe de formare continuă acreditate, care totalizează 158 ore şi 43 credite profesionale transferabile.
 Acestea sunt:
Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi Asigurarea internă a calității, în colaborare cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.
 Totodată, mai sunt oferite alte 80 cursuri de formare, care sunt supuse avizării Ministerului Educaţiei, 21 dintre ele desfăşurându-se în premieră:
 Chimie experimentală Firma de exercițiu – metodă interactivă de educație antreprenorială
 Managementul și marketing educațional
 Elaborarea şi actualizarea Planului de acţiune al şcolii
 Monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a competentelor profesionale nivelul 2,3 Tehnici de lucru prin arte combinate (R)
 Evoluții mentale pe baza tehnicilor moderne de învățare
 Ateliere de comunicare cu copiii
 Metode interactive specifice în disciplinele tehnice și TIC
 Cititorul performant – condiție a integrării în societate
 Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate
 Proiectul tematic – strategii de organizare inter-, și transdisciplinară a conținuturilor educative
Tehnici de documentare
Consiliere metodică de specialitate cu scopul obținerii gradelor didactice și titularizării în învățământ Evaluarea – proces de cunoaștere psihopedagogică a copilului preșcolar
 Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar
 Integrarea copiilor cu CES în învăţămăntul de masă
Comunicarea in limbaj mimico-gestual
 Comunicarea in limbaj braille
Strategii de mediere școlară
 Educația rutieră în școală.
Training pentru educatoare, învațători, diriginți și consilieri educativi.
 Dascălii din judeţul nostru sunt invitaţi să se înscrie la aceste programe, oferta fiind ordonată pe următoarele secţiuni:
 Curriculum – 9 cursuri;
 Management – 5 cursuri;
 Strategii educaţionale – 12 cursuri;
Consiliere metodică – 28 cursuri;
 Evaluare – 1 curs;
 Consiliere psihopedagogică – 6 cursuri;
Educaţie non-formală – 14 cursuri;
 Dezvoltare personală – 3 cursuri;
 Cursuri destinate personalului didactic auxiliar şi nedidactic – 2 cursuri.

Niciun comentariu: