joi, 30 ianuarie 2014

Cuantumul ajutorului social a crescut

Cuantumul ajutorului social a crescut începând cu 1 ianuarie a.c. și se stabilește ca diferență între nivelurile prevăzute mai jos, pentru fiecare caz în parte, și venitul lunar efectiv realizat.
 Astfel, de la 1 ianuarie 2014 aceste niveluri sunt: 142 lei pentru persoana singură; 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane; 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane; câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.
 Potrivit raportului pe anul trecut, întocmit de specialiștii Serviciului Public Local de Asistență Socială Mileanca, pentru venitul minim garantat au fost  44 de solicitări, după cum urmează:  15 de dosare noi primite, 12 de instituiri drepturi, 35 dosare aflate în plată și  40  modificări cuantum.
 În   8 cazuri, plata ajutorului social s-a suspendat, iar în alte 5 au încetat din motivele prevăzute de lege. Au mai fost  2 situații în care s-a decis reluarea plății, au fost date  2 de decizii de acordare de ajutor de urgență și 2 ajutor de înmormântare.
 Potrivit legislației în vigoare, ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.
Este eligibilă să primească ajutor social orice persoană singură sau familie care realizează venituri, pe membru de familie, sub pragul celor prevăzute de lege.
 De ajutorul social beneficiază și persoanele fără domiciliu și fără locuință, aflate în nevoie, pe baza unei declarații pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.
Aceste persoane primesc ajutor numai pe perioada cât se află în evidența SPLAS din cadrul unităților administrativ teritoriale în care trăiesc.
 Familiile și persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, dar numai în cazul în care cel puțin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă, are statut de funcționar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.
 „Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local.
 Fac excepție familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în prima lună de plată
 Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif corespunzător salariului de bază minim brut pe țară, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă”, prevede Legea 416/2001 privind venitul minim garantat actualizată.
 Nu trebuie să presteze aceste ore de muncă: persoanele cu copii în vârstă de până la 7 ani sau 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat; cei care asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat sau persoane vârstnice dependente, care nu au asistent personal sau îngrijitor la domiciliu; persoanele care participă la un program de pregătire profesională; persoanele care au fost încadrate în muncă.
 Atenție!
Până pe 31 martie, persoanele sau familiile care primesc ajutor social, cu drepturi stabilite de cel puțin șase luni, au obligația să își achite impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le au în proprietate.
Dacă nu fac acest lucru, dreptul la ajutor social se suspendă pentru o perioadă de cinci luni.
 Dacă nici în această perioadă beneficiarii nu își achită datoriile, dreptul la ajutor social încetează.
 Fac excepție de la aceste prevederi doar persoanele singure care se ocupă de creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii.

Niciun comentariu: