joi, 30 ianuarie 2014

Slujba pentru Sfinții Trei Ierarhi


 Creştinii ortodocşi îi prăznuiesc, pe 30 ianuarie, pe sfinţii trei ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur, întemeietorii teologiei şi învăţământului creştin la nivel academic.
 Toţi trei au avut o mare contribuţie în lupta pentru păzirea dreptei credinţe.
Învăţătura lor ortodoxă se păstrează până în zilele noastre, motiv pentru care secolul al IV-lea al erei creştine a fost denumit “secolul de aur al creştinismului”.
 Sfântul Vasile a fost îndrumător al călugărilor şi păstor al mirenilor.
 A fost numit, în anul 370, arhiepiscop al Cezareei.
A eliminat unele lacune existente în sânul monahismului, punând accentul pe mântuirea aproapelui.
A fost primul ierarh care a înfiinţat, pe lângă biserică, azile şi spitale pentru cei săraci şi neputincioşi.
 A murit la 50 de ani, în ziua de 1 ianuarie.
 Sfântul Grigore Teologul s-a născut în jurul anului 328, în cetatea Nazians, şi a studiat la cele mai importante şcoli ale vremii.
 A fost un orator neîntrecut, care ţinea foarte mult la viaţa duhovnicească şi la poezia creştină.
 O perioadă a fost patriarh al Constantinopolului.
 A murit la 25 ianuarie, în anul 389.
 Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarh al Constantinopolului, s-a născut în anul 344, iar în calitate de patriarh a avut o activitate neîntreruptă pentru răspândirea credinţei.
 Alături de Vasile cel Mare, a pus un accent deosebit pentru desăvârşirea Sfintei Liturghii din vremea aceea. Dacă în această zi, spune tradiţia populară, curg streşinile, primăvara va fi friguroasă, iar dacă este ger, va urma o vară călduroasă.
Tot în această zi, bolnavii trebuie să se roage pentru sănătate lor, deoarece cei trei ierarhi sunt consideraţi “doctori vindecători”.
 Este o zi a reconcilierii, când cei certaţi pot iniţia proiecte comune.

Niciun comentariu: