luni, 27 ianuarie 2014

Îngrijiri la domiciliu

Medicii de familie vor putea recomanda îngrijire la domiciliu pentru toate patologiile care necesită o asemenea măsură.
 Noua metodologie permite doctorilor să ofere astfel e recomandări la fel ca medicii specialişti, ceea ce înseamnă că bolnavii vor avea acces mai mare la procedurile de recuperare la domiciliu plătite de Casa de Asigurări de Sănătate.
 Pentru ca un pacient să beneficieze de îngrijiri medicale la domiciliu, medicul de familie trebuie să semneze o recomandare în care să specifice tipul de îngrijri necesare pacientului, tehnicile medicale care trebuie urmate acasă de bolnav.
Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu ori paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la Casa de Asigurări de Sănătate este de cinci zile calendaristice de la data emiterii recomandării.
Bolnavii trebuie doar să depună la CAS recomandarea medicală în format tipizat, cerere şi dovada de asigurat.
Astfel, chiar dacă pacientul este îngrijit la domiciliu, medicul de familie va putea să urmărească evoluţia bolnavului, prin intermediul furnizorilor autorizaţi pentru acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu şi chiar va putea interveni pentru completarea măsurilor care trebuie luate spre binele bolnavului urmărit.
 Serviciile de îngrijire la domiciliu reprezintă un liant între diferite instituţii de îngrijire, implicând servicii de diagnostic, tratament, reabilitare, suport, monitorizare a sănătăţii, paliaţie şi, nu în ultimul rând, integrare socială.
 Astfel, prin sistemul de îngrijiri medicale la domiciliu, se doreşte reducerea costurilor în sistem spitaliceşti, însă trebuie să recunoaştem că la acest capitol, al îngrijirilor la domiciliu, sunt alocaţi foarte puţini bani, iar medicii specialişti evită, de regulă, de teama documentaţiei stufoase şi a responsabilităţii enorme, să recomande astfel de proceduri.
Poate, dacă vor intra în “circuit” şi medicii de familie, va creşte cererea de servicii, iarr Casa de Sănătate va aloca fonduri mai consistente.

Niciun comentariu: