miercuri, 11 iunie 2014

Pachetul de servicii de bază minimal

Sute de milenceni vor beneficia, de la 1 iulie, de pachetul de servicii de bază minimal.
 Este vorba de persoanele care nu cotizează la sistemul public de asigurări de sănătate.
 Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate , la nivelul județului sunt 40.390 persoane neasigurate, care vor beneficia de pachetul de servicii de bază minimal.
Potrivit legii, aceste persoane vor beneficia de următoarele servicii medicale în mod gratuit: „asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.
 În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.
 b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament).
 Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare”.
 Restul  de persoane, care plătesc asigurări de sănătate, vor beneficia de o gamă mai largă de servicii medicale.
Pachetul de bază, destinat pacienţilor asigurați cuprinde: servicii medicale de urgență; servicii de prevenție, printre care se numără analize de evaluare a riscului, urmărirea periodică a persoanelor cu risc de îmbolnăvire; medicina de familie; servicii în ambulatoriul de specialitate; servicii paraclinice; imagistică; servicii de spitalizare; îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu; medicamente cu şi fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, precum și materiale sanitare specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ.

Niciun comentariu: