joi, 3 iulie 2014

Cardul european de sănătate

În timpul verii, când mulţi milenceni îşi petrec concediile în ţări ale Uniunii Europene, creşte numărul de solicitări de eliberare a cardurilor europene de sănătate.
. Reprezentanții CAS spun că acest document are o adresabilitate crescută în rândul milencenilor deoarece le conferă anumite facilități.
 În primul rând, cardul european de sănătate le oferă asiguraților posibilitatea a de primi asistență medicală gratuită pe perioada șederii temporare într-un stat membru UE.
Documentul poate fi utilizat de asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
 În schimb, acest card nu poate fi utilizat pe teritoriul țării noastre și nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE pentru a beneficia de tratament medical.
 Perioada de valabilitate a cardului european de sănătate este de cel mult șase luni, iar în baza lui se poate primi asistență medicală de urgență.
 Persoanele asigurate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, posesoare ale unui card european, vor fi tratate în România în acelaşi mod cu asiguraţii români.
 Cardul european conţine un set obligatoriu de informaţii vizibile: numele şi prenumele asiguratului, codul numeric personal al asiguratului, data naşterii, data expirării cardului, codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului, numărul de identificare, acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul şi numărul cardului.
Documentul este eliberat gratuit şi de el pot beneficia toţi cei care au asigurările medicale plătite la zi. Cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală vor fi rambursate de Casa de Asigurări de Sănătate emitentă a cardului.
 Cei care vor să obțină acest card trebuie să completeze o cerere tipizată pe care o pot lua fie de la sediul instituției sau o pot descărca de pe site-ul www.casvn.ro, o copie după cartea de identitate sau după certificatul de naștere pentru copiii cu vârste de sub 14 ani, și o adeverință de asigurat care poate fi procurată tot de la sediul instituției.
Cardul european este eliberat în termen de şapte zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Niciun comentariu: