marți, 15 iulie 2014

În atenția absolvenților de liceu!

Tinerii care au terminat o formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă pot obţine, pentru şase luni, o indemnizaţie de şomaj de 250 de lei, aceasta putând fi acordată şi absolvenţilor de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat.
 Înscrierea se face la sediul Agentiei Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani din str.Colonel Tomoroveanu nr.2 sau la punctele de lucru din localitatile Dorohoi, Saveni, Darabani si Stefanesti ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire.
 Pentru toti absolvenţii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului (31 mai 2014).
 Termenul limita de depunere a dosarelor pentru toti absolventii de liceu este de 30 iulie 2014 pentru a beneficia de indemnizatie de somaj si masurile active de combatere a somajului pe toata perioada acordarii acestei indemnizatii .
 Actele necesare pentru inregistrare sunt urmatoarele :
 - carte de identitate – original şi copie
 - certificatul de naştere – original si copie
 - actul de absolvire a formei de învăţămant – original şi copie
 - adeverinta de la medicul de familie, cu menţiunea “apt muncă”

Niciun comentariu: