miercuri, 16 iulie 2014

Prelungire!

Primarii care nu au reuşit finalizarea inventarierii terenurilor în comunele pe care le gestionează mai au o şansă să finalizeze procedura.
Parlamentul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă, prelungirea termenului inventarierii terenurilor cu încă 90 de zile.
Termenul de finalizare a inventarierii dispuse prin OUG nr. 115/2014, care a modificat şi completat Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist din România, a fost 26 iunie.
Până la data precizată, comisiile locale de fond funciar au avut obligaţia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluţionate.
 Această decizie vine în sprijinul unor autorităţi locale care, din lipsa resurselor pentru contractarea de servicii topografice, nu au putut să se achite la timp de obligaţiile prevăzute de noua lege a restituirilor.
 Astfel, emiterea de către comisiile judeţene a hotărârilor privind acordarea de despăgubiri în temeiul Legii nr.9/1998 şi Legii nr. 290/2003 a fost suspendată până la data de 31 decembrie 2014.

Niciun comentariu: