vineri, 25 iulie 2014

Scutiți de taxe

Potrivit Legii nr. 120/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014 si care se va aplica din 25 iulie, debitele pensionarilor proveniti din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat, aflate in sarcina acestora la data intrarii in vigoare a prezentei legi, generate de interpretari neunitare ale prevederilor OUG nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor, aprobata prin Legea nr. 383/2003, si ale prevederilor Legii nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, se scutesc de la plata.
 Contributia de asigurari de sanatate sau, dupa caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plata nu se recupereaza, se mentioneaza in acelasi act normativ.
 Legea nr. 120/2014 prevede ca scutirea la plata se aplica si in cazul debitelor catre bugetul de stat constatate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, adica dupa 25 iulie.
Totusi, noile dispozitii stabilesc ca nu fac obiectul scutirii la plata debitele care au drept cauza culpa debitorului, materializata in folosirea de catre acesta a unor documente neconforme realitatii sau in declararea de catre acesta a unor date nereale care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei.( avocatnet.ro.)

Niciun comentariu: