miercuri, 10 septembrie 2014

Comisiile din...educație!

Fişe de evaluare a elevului, rapoarte, portofolii personale, planificări anuale şi semestriale – la care, dacă profesorul are “fericirea” de a fi membru în una din nenumăratele comisii care există în orice unitate şcolară, se adaugă altele – toate acestea reprezintă doar câteva dintre documentele pe care orice profesor trebuie să le întocmească şi să le prezinte superiorilor, obligatoriu.
Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar prezintă lista comisiilor care ar trebuii să existe în orice şcoală.
 Lista este orientativă şi cuprinde nu mai puţin de 17 comisii cu caracter permanent şi opt comisii care funcţionează ocazional.
 Amintim, dintre acestea:
Comisia pentru curiculum,
Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii,
 Comitetul de sănătate şi securitate în muncă,
 Comisia pentru situaţii de urgenţă,
 Comisia pentru mentorat,
Comisia pentru fecvenţă, combaterea absenteismului şi abandon şcolar,
 Comisia pentru salarizare,
 Comisia pentru gestionarea BDE (baza electronica de date),
 Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii,
 Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare,
 Comisia de recepţie bunuri,
 Comisia de inventariere şi multe altele.
 Cum comisiile sunt aceleaşi în orice şcoală, mică sau mare, dascălii care predau în şcoli mici sunt, vor nu vor, membri în cele mai multe dintre comisiile existente.
 Nu există posibilitatea de a refuza aceste obligaţii, sunt prevăzute în fişa postului.
 Activitatea tuturor acestor comisii se reflectă în metri cubi de dosare şi hârtii, fără de care comisiile nu pot dovedi că există şi că oamenii şi-au făcut treaba.
 “În momentul în care ai o comisie, trebuie să faci un plan de măsuri, să descrii activităţile, să ai un feed-back al activităţilor şi toate acestea trebuie puse pe hârtie. Cele mai multe dintre activităţi oricum se fac în şcoală, şi fără o comisie specială. Din păcate, sufocarea cu hârtii a devenit un refugiu pentru cei care ar trebui să-şi desfăşoare activitatea în şcoală şi pentru cei care vin să verifice modul în care se desfăşoară activitatea. E mai simplu să răsfoieşti un dosar de hârtii şi să spui că totul e în regulă, decât să te apleci cu răbdare asupra activităţii concrete a fiecăruia”, a spus un cadru didactic din școala Mileanca.
 Sindicatele au precizat că au cerut de nenumărate ori, în cadrul întâlnirilor de dialog social, reducerea birocraţiei din sistem.
 “Ultimul răspuns primit de la Ministerul Educaţiei, vechi de câteva zile, precizează că se fac demersuri pentru a verifica oportunitatea tuturor documentelor cerute şi elaborate în şcoli şi că se vor lua măsuri, acolo unde acestea nu se dovedesc necesare. Măcar solicitarea noastră a fost băgată în seamă. Nu se precizează, însă, un termen la care vor fi operate modificări”, au precizat liderii de sindicat din școlile milencene.

Niciun comentariu: