marți, 7 octombrie 2014

Ajutoarele de încălzire!

Milencenii care îndeplinesc condiţiile de venit pot deja să completeze cererile şi să depună, la sediul Primăriei, dosarele pentru obţinerea subvenţiilor la încălzire.
 Campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor îi vizează pe cei ale căror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat, pe cei care au montate centrale de apartament, pe cei ce îşi încălzesc locuinţele cu reşouri, calorifere electrice sau panouri radiante, precum şi pe sătenii ale căror case sunt dotate cu sobe.
 Ajutoarele la încălzire se cuvin celor îndreptăţiţi pentru perioada 1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015, iar în acest sens solicitanţii trebuie să depună la sediul primăriei de domiciliu o cerere, precum şi o serie de acte doveditoare privind familia, veniturile şi locuinţa.
 Este vorba, în esenţă, despre actele de identitate ale membrilor familiei şi documentele din care să reiasă veniturile acestora (adeverinţe de salarii eliberate de angajatori, adeverinţe de venituri de la Fisc, cupoane de pensie, mandate de plată ale unor drepturi sociale etc.); acte privind locuinţa (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire în cazul chiriaşilor, alte documente ce atestă forma de deţinere/utilizare a locuinţei). Ajutoarele pentru încălzirea locuinţelor cu centrale termice individuale ori cu sobe care funcţionează pe bază de gaz metan vor fi diferenţiate în funcţie de veniturile lunare.
 În cazul celor cu venituri lunare de până la 155 de lei subvenţia este de 262 de lei;
 pentru cei ale căror venituri sunt cuprinse între 156 şi 200 de lei subvenţia este de 190 de lei.
În cazul celor cu venituri cuprinse între 541 şi 615 lei, subvenţia este de numai 20 de lei pe lună.
 Vor beneficia de subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu echipamente care funcţionează pe bază de energie electrică doar familiile ale căror venituri nete lunare pe membru/ persoanele singure ale căror venituri nete lunare nu depăşesc 615 lei.
 Subvenţiile lunare pornesc de la 48 de lei (în cazul unor venituri nete realizate cuprinse între 541 şi 615 lei) şi ajung până la 240 de lei pe lună (în cazul unor venituri nete lunare realizate de cel mult 155 de lei).
 Cât îi priveşte pe milencenii, care îşi încălzesc locuinţele cu sobe pe lemne sau cărbuni, subvenţia a rămas aceeaşi ca şi în iarna trecută.
Banii vor fi daţi toţi odată, cel mai probabil în luna decembrie, nu în tranşe lunare.
Pentru a putea beneficia de subvenţia la încălzire, o familie nu trebuie să deţină anumite bunuri consi-derate a nu fi de strictă necesitate.
 Iată cum arată lista cu bunuri „interzise“:
 # clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
# terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 de metri pătraţi în zona urbană şi 2.000 de metri pătraţi în zona rurală;
 # autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
# mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
# autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 # utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 # utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 # utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
 # depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;
 # suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
 Legat de această din urmă categorie, valoarea netă de producţie anuală este calculată în baza unui algoritm (program de calcul) pus la dispoziţia primăriilor de Direcţia Agricolă.

Niciun comentariu: