joi, 2 octombrie 2014

Componența Consiliului de administrație

În componenţa consiliilor de administraţie din şcoli, organism care hotărăşte de la ţinuta elevilor la sancţionarea cadrelor didactice sau problemele de mobilitate a dascălilor, balanţa se înclină în favoarea membrilor din afara unităţii şcolare.
 În funcţie de numărul de elevi şi de complexitatea activităţii din şcoală, consiliul de administraţie al unei unităţi şcolare poate avea şapte, nouă sau 13 membri. În cazul consiliului de administraţie de şapte membri, trei sunt profesori din şcoală, inclusiv directorul unităţii.
 În consiliile de administraţie de nouă membri, patru locuri sunt rezervate profesorilor, iar în cazul şcolilor care au un consiliu de administraţie de 13 membri, doar şase dintre aceştia pot fi desemnaţi de consiliul profesoral.
 Completarea se face cu reprezentanţi ai părinţilor, care pot fi cel mult trei persoane, reprezentanţi ai consiliului local şi primarul sau reprezentantul acestuia, în funcţie de situaţie.
 Elevii nu sunt reprezentaţi în consiliul de administraţie, dar pot fi chemaţi la discuţii, atunci când hotărârile ce urmează a fi votate îi privesc în mod direct.
 La şedinţe pot participa şi reprezentanţi ai sindicatelor din unitatea de învăţământ, dar fără drept de vot.
Noua structură a consiliilor de administraţie, prevăzută în Legea Educaţiei, în vigoare din 2011, va fi obligatorie din acest an şcolar, după ce în Monitorul Oficial a fost publicată, în luna septembrie, metodologia de constituire şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ, care face aplicabilă legea, după ce, în ultimii ani, multe şcoli au funcţionat după legea nouă, dar având consilii de administraţie constituite după legea veche.
 “Nu suntem de acord cu această situaţie. Firesc şi normal era ca majoritatea din consiliul de administraţie să fie deţinută de oamenii şcolii, cei care cunosc cel mai bine situaţia din şcoală. Este normal ca şi comunitatea să fie implicată în decizile care se iau la nivelul şcolilor, dar sunt situaţii specifice, care nu sunt cunoscute de oamenii din afara şcolii. Comunitatea trebuie să fie prezentă în viaţa şcolii, dar nu să decidă în locul oamenilor şcolii. Nu vrem să ne întoarcem la situaţii de tristă amintire, de pe timpul regimului comunist, când secretarii de partid tăiau şi corectau în condică. În acest moment, căutăm o cale de a ataca această hotărâre, ca fiind neconstituţională”, a precizat liderul de sindicat din unitatea școlară.
 Acesta a atras, de asemenea, atenţia asupra faptului că există pericolul disfuncţionalităţii acestor structuri, având în vedere că membrii din afara şcolii nu pot participa mereu la şedinţe şi nu va fi întotdeauna întrunit cvorumul necesar pentru aplicarea hotărârilor.
 “Există situaţii în care este necesară convocarea unor şedinţe într-un timp scurt, când sunt etapele de mobilitate – acestea se succed la anumite intervale şi este necesară discutarea solicitărilor colegilor care se înscriu -, sau situaţii de urgenţă”.
 Printre noutăţile pe care le aduce noua metodologie se află şi votul secret.
 Conform documentului emis de Ministerul Educaţiei, hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea de calificative sau aplicarea de sancţiuni, se iau prin vot secret.

Niciun comentariu: