vineri, 28 noiembrie 2014

Ședința ordinară a Consiliului Local

Se convoaca în ședință ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de vineri, 28 noiembrie 2014, orele 10.
 Ședința se ține în sala de ședințe a Prmăriei Mileanca și va avea următoarea ordine de zi:
 1.Aprobarea decont navetă cadre didactice pentru luna octombrie 2014 în sumă de 3470 lei.
 2.Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015.
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului și a Serviciilor publice de interes local pentru anul 2015.
 4. Adoptarea unei hotărâri privind taxele și impozitele locale pentru anul 2015.

Niciun comentariu: