marți, 16 decembrie 2014

Alocațiile pentru susținerea familiei mărite

Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2014, beneficiarii de alocație pentru sustinerea familiei vor primi mai multi bani.
 Potrivit OUG nr. 65/2014, sumele aferente prestatiei sociale majorate se vor achita în luna decembrie 2014.
 În judetul Botoșani, se estimeazã cã suma platitã pentru alocatia de sustinere se va dubla, trecând de pragul de 2 milioane de lei.
 La data de 20 octombrie 2014, beneficiau de alocatie pentru sustinerea familiei 11.831 familii, cu un numãr total de 22.413 copii, reprezentând 27% din numãrul total al copiilor cu vârsta pânã în 18 ani din judet.
 Dacã în luna octombrie suma totalã plãtitã a fost de 1.046.765 lei, în luna decembrie 2014 se estimeazã cã suma totalã care va ajunge la beneficiari va depãsi pragul de 2 milioane de lei.
Din cele 12.831 de familii, 10.702 sunt familii cu doi pãrinti, iar 2.129, familii monoparentale.
 Un numãr de 10.093 familii, respectiv 78,66%, au venitul net lunar pe membru de familie sub 200 lei, în timp ce doar 2.738 de familii (21,34%) realizeazã venituri nete lunare cuprinse între 200 si 530 lei.
 Alocatia pentru sustinerea familiei este forma de sprijin destinatã familiilor cu venituri reduse si are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurãrii unor conditii mai bune pentru cresterea, îngrijirea si educarea copiilor.
 De asemenea, prin aceastã alocatie se urmãreste si stimularea frecventarii cursurilor unei forme de învãtãmânt.
 Conditii de acordare
 Alocatia pentru sustinerea familiei se acordã în conditiile în care familiile care au în întretinere copii, realizeazã venituri nete lunare pe membru de familie de pânã la 530 de lei si nu detin nici un bun din lista acelor bunuri care conduc la excluderea acordãrii dreptului.
În esentã, aceastã listã cuprinde clãdiri spatii locative în afara locuintei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai micã de 10 ani, autocamioane, tractoare, combine, suprafete de teren, animale si pãsãri a cãror valoare neta de productie anualã depãseste 2.500 euro.
 Familiile beneficiazã de alocatie pentru sustinerea familiei în conditiile în care copiii frecventeazã fãrã întrerupere cursurile unei forme de învãtãmânt si nu înregistreazã absente nemotivate care sã conducã la scãderea sub 8 a notei la purtare.
 Actul normativ prevede diminuarea cu 20% a cuantumului alocatiei pe o perioadã de trei luni, în cazul în care cel putin un copil înregistreazã între 10 si 19 absente nemotivate, respectiv diminuarea cu 50% a alocatiei în situatia în care cel putin un copil înregistreazã 20 de absente nemotivte.
În cazul în care cel putin un copil înregistreazã peste 20 de absente, plata alocatiei pentru sustinerea familiei se suspendã pe o perioadã de sase luni.

Niciun comentariu: