marți, 2 decembrie 2014

Bani în plus!

Cadrele didactice milencene vor primi, în luna decembrie, bani în plus la salariu.
 Sumele ce urmează a fi acordate au fost câștigate în baza unor hotărâri judecătorești, acestea trebuind achitate în 2014 și 2015 eșalonat.
 Astfel, în conturilor dascălilor, al căror nume apare în hotărârile judecătorești, vor intra tranșa a patra aferentă anului 2014 și suma integrală care ar fi trebuit achitată în anul 2015.
 La nivel național, Executivul are nevoie de 5,6 miliarde de lei pentru a face aceste plăți.
 Banii vor fi luaţi din excedentul bugetar de anul acesta.
 „Într-adevăr, datorită eforturilor depuse de FSLI, începând cu 4 decembrie 2014 colegii nostri își vor primi salariile și sumele aferente hotărârilor judecătorești integral și mă refer aici atât la tranșa a patra din anul 2014, cât și la sumele cuvenite pentru anul 2015.
 Se știe că pentru salarii și pentru tranșa a patra nu erau bani suficienți în bugetele școlilor, de aceea Guvernul a emis săptămâna trecută HG nr. 1056/2014, prin care se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor.
 De asemenea, avem siguranța că săptămâna viitoare va avea loc o rectificare bugetară, prin care se vor aloca bani pentru plata în avans a sumelor aferente hotărârilor judecătorești cuvenite pentru anul 2015.
 Sumele pentru 2015 se ridică după calculele mele la aproximativ două-trei salarii nete”, a menționat  vicepreședintele Sindicatului Liber din Învățământ.
 De menționat este faptul că Ministerul Finanțelor Publice a postat pe site, la rubrica transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență care creează cadrul legal pentru a treia rectificare a bugetului pentru 2014, în vederea plății anticipate a tranșei aferente anului 2015 a drepturilor salariale câștigate în instanță de personalul din sectorul bugetar, precum și achitarea integrală a arieratelor unităților administrativ-teritoriale, pe fondul înregistrării unui excedent bugetar de 0,29% din Produsul Intern Brut.
 Din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale în cuatum de 140,6 milioane lei pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale, din care 111 milioane lei aferente personalului din unităţile de învaţământ universitar.

Niciun comentariu: