vineri, 16 ianuarie 2015

Obligația de însoți elevul!

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, realizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), elevii din şcolile publice au dreptul la şcolarizare gratuită.
Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
 Actul prevede că elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, şi de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.
 Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi informarea de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.
 Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, mai prevede regulamentul.
 În schimb, pentru a beneficia de aceste facilităţi, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a trimite copilul la şcoală, altfel va fi sancţionat.
Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
 În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu (până în clasa a 10-a inclusiv), poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
Tot părintele răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii cauzate de elev. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia să ia legătura cu învăţătorul sau dirigintele, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia elevului.
 Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul cadrului didactic, cu nume, dată şi semnătură.
Acelaşi regulament şcolar prevede că părintele elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia.
În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.(Mdfax)

Niciun comentariu: