vineri, 20 februarie 2015

Indexate în continuare!

Impozitele si taxele locale vor fi indexate în continuare o datã la trei ani în functie de inflatie, dar nu de cãtre Guvern, ca în prezent, ci direct de primãrii, si vor putea fi majorate cu pânã la 50% fatã de acest nivel, comparativ cu nivelul maxim de 20% permis de normele actuale.
 Modificãrile sunt prevãzute in proiectul noului Cod Fiscal.
 Conform modificãrii pregãtite de Guvern pentru anul viitor, cotele aditionale impozitelor si taxelor locale vor putea fi majorate cu panã la 50%.
 Legislatia actualã stabileste cã impozitele si taxele locale sunt indexate o datã la trei ani prin hotãrare de guvern, in functie de rata inflatiei calculatã de la ultima indexare, iar administratia localã poate majora suma de platã printr-o cotã aditionalã, dar nu mai mult de 20% fatã de nivelul stabilit de Guvern.
Proiectul noului Cod Fiscal prevede insã cã indexarea in functie de inflatie o datã la trei ani va fi efectuatã in viitor de cãtre consiliile locale, nu de Guvern, si cã autoritatea deliberativã a administratiei locale, la propunerea autoritãtii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale, in functie de criteriul economic, social, geografic, dar si de necesitãtile bugetare locale. Cota maximã permisã acum de Guvern pentru majorarea impozitelor si taxelor locale este de 50%, fatã de 20% in prezent.
La sfârsitul anului 2013, Guvernul s-a angajat in fata Fondului Monetar International, prin scrisoarea de intentie, cã nivelul taxelor pe proprietate impuse persoanelor fizice vor putea fi majorate „la latitudinea” autoritãtilor locale, pentru a reduce astfel riscul acumulãrii de arierate si inregistrãrii unui deficit la nivel teritorial.

Niciun comentariu: