miercuri, 11 februarie 2015

Pachete alimentare redistribuite

Pachetele alimentare oferite persoanelor cu venituri mici, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, care au rãmas în stoc, vor fi redistribuite prin compensãri între primãriile din judet sau din judete diferite, asa cum a fost stabilit printr-o decizie luatã de Guvern.
Dupã compensarea între primãrii, pachetele de ajutoare alimentare vor fi si suplimentate, dupã nevoile identificate.
 Suplimentarea se va face cu respectarea urmãtoarelor conditii:
 *doar pentru persoanele care au primit anterior ajutoare alimentare, fie pe lista de cupoane, fie pe lista suplimentarã;
* se acordã maxim douã cutii de ajutoare alimentare pentru fiecare persoanã, cu acelasi numãr de pachete pentru toti beneficiarii din cadrul localitãtii;
* lista în baza cãreia se vor distribui cantitãtile suplimentare va fi avizatã de primarul localitãtii
. Cei care vor putea beneficia de aceste ajutoare alimentare sunt persoane din grupuri care sunt excluse de pe piata fortei de muncã, din sistemul de educatie, sãnãtate, locuinte si alte servicii.
Cele mai mari categorii includ persoane cu venituri reduse, copii aflati în situatii dificile, persoane cu dizabilitãti si persoane vârstnice singure sau dependente.

Niciun comentariu: