marți, 3 februarie 2015

Scutite de la plata pentru asigurarea de sănătate

Conform unei ordonanţe emise de Guvern, pentru modificarea Codului Fiscal, există mai multe categorii de persoane care sunt scutite de la plata contribuţiei pentru asigurarea de sănătate.
 În primul rând, este vorba despre toţi copiii până la vârsta de 18 ani şi tinerii de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă; tinerii cu vârsta până la 26 de ani, inclusiv cei care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social, acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 Nu plătesc contribuţii nici soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.
 O altă categorie de beneficiari de servicii medicale gratuite, fără a plăti contribuţii, cuprinde persoanele persecutate de fostul regim comunist, veteranii şi văduvele de război, magistraţii înlăturaţi de Justiţie pentru considerente politice, în timpul regimului comunist, persoanele care au fost rănite în urma Revoluţiei din 1989.
 De asemenea, nu trebuie să achite contribuţii la asigurările sociale de sănătate, dacă nu realizează alte venituri, nici persoanele cu handicap
. Bolnavii care au o afecţiune cuprinsă în programele naţionale de sănătate ale Ministerului Sănătăţii, dacă nu realizează niciun venit, beneficiază de servici medicale gratuite, la fel ca şi femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară. Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse: satisfac serviciul militar în termen; se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; se află în concediu pentru creşterea copilului; execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv; persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj; sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii; persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social; pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit; persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri.

Niciun comentariu: