luni, 23 februarie 2015

SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: ROMÂNĂ.

 Elevii milenceni din clasa a VIII-a au susținut luni, 23 februarie, proba scrisă la limba și literatura română. Notele obţinute de elevi la simulările examenelor naţionale nu vor fi publicate în catalog, dar rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.
Simularea a început la ora 9.00 și s-a terminat la ora 11.00, iar elevii au avut de rezolvat două subiecte.
 La subiectul I au avut în față doina populară, ”Foaie verde fir mohor”, din care au avut de notat câte un antonim pentru sensul unor cuvinte, explicat rolul cratimei, transcris câte o comparație și un epitet, menționat rima și măsura și semnificația unor versuri.
 La punctul B, subiectul I, elevii au avut de redactat în 150-200 de cuvinte o compunere în care să motiveze apartenența la specie a doinei populare ”Foaie verde fir mohor”.
 La subiectul al II-lea, elevii au primit un text preluat din ediția online a ziarului Adevărul, ”Cum se păstrează printre vilele din comuna bistrițeană Maieru unul dintre cele mai vechi obiceiuri de Sânziene”, de Bianca Sara. Ulterior, elevii au avut de răspuns la șase întrebări.
 La punctul B au avut de redactat în 80-150 de cuvinte, o scurtă narațiune, în care să relateze o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de vară.
 Simularea a început la ora 9.00 și s-a terminat la ora 11.00, iar elevii au avut de rezolvat două subiecte.
 La subiectul I au avut în față doina populară, ”Foaie verde fir mohor”, din care au avut de notat câte un antonim pentru sensul unor cuvinte, explicat rolul cratimei, transcris câte o comparație și un epitet, menționat rima și măsura și semnificația unor versuri.
La punctul B, subiectul I, elevii au avut de redactat în 150-200 de cuvinte o compunere în care să motiveze apartenența la specie a doinei populare ”Foaie verde fir mohor”.
 La subiectul al II-lea, elevii au primit un text preluat din ediția online a ziarului Adevărul, ”Cum se păstrează printre vilele din comuna bistrițeană Maieru unul dintre cele mai vechi obiceiuri de Sânziene”, de Bianca Sara. Ulterior, elevii au avut de răspuns la șase întrebări.
 La limba română, elevii au trebuit să cunoască obligatoriu speciile literare: romanul şi balada, genul dramatic, propoziţiile subordonate circumstanţiale conditionale, concesive şi consecutive.
Programa de examen pentru limba română prevede ca elevii trebuie să cunoască „trăsăturile specifice genului epic, liric şi dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere”.
 De asemenea, elevii trebuie să cunoască şi trăsăturile speciilor literare romanul, doina populară, balada populară, pe lângă schiţa, basmul popular, pastelul, fabula si nuvela, care erau trecute si in programa veche.
 La partea de gramatică elevii ar fi trebuit să cunoască ce înseamnă semnele de punctuaţie: punctul, virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima, punctul şi virgula, linia de pauză.
 De asemenea, elevii trebuie să ştie şi ce înseamnă semnele ortografice: cratima, punctul.
La simularea pentru Evaluarea Naţionala 2015, examenele vor avea loc în săli supravegheate video. Potrivit regulamentului, candidaţii la Evaluarea Naţională nu au voie să intre în sălile de examen cu „ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lasă obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop”.
De asemenea, elevii de clasa a VIII-a nu au voie să intre în examen nici cu telefoane mobile, căşti audio sau cu orice mijloc electronice de calcul sau de comunicare ce „permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul”.

Niciun comentariu: